Metro:
L1 (Espanya, Rocafort)
L3 (Espanya, Poble Sec)
Ferrocarriles
Catalanes:

Espanya
Autobuses:
13-38-50-52-
53
55-57-65-
91-141